Yazılım

Mobil cihaz ve sigorta sektörünün ihtiyaçlarını gözeterek geliştirdiğimiz iş zekası yazılımları ile geleneksel iş yönetiminin hantal süreçlerinden müşterilerimizi kurtarıyoruz. Basit arayüzler sayesinde karmaşık süreçleri yalınlaştırıyor ve kapsamlı raporlar sunarak isabetli kararlar alınmasına ve stratejilerin belirlenmesine destek oluyoruz.

Mobil cihazların hasar tespiti ve süreç takibini en iyi şekilde yapabilmek adına veri odaklı, pazar ve iş projeksiyonlarını yönlendiren, güçlü bir hizmet yazılım platformuna ihtiyaç vardır.

Yazılım Nedir?

En basit tanımıyla, elektronik bir donanımın belirli bir işi yapması adına derlenen komutlar ve veriler bütünüdür. Birbirinden farklı yazılım dilleri ile isteğinize uygun komutları verir ve işlerinizi kolaylaştırabilirsiniz. Yazılım ve donanım, işlevsel olabilmek için birbirlerine bağımlı haldedir. Donanımın fonksiyonel bir şekilde çalışabilmesi için doğru yazılım komutlarına ihtiyaç duyar. Komutların doğru girilmiş olmasının yanında geliştirilecek yazılım çeşitlerine göre uygun donanım ve işletim sisteminin seçilmiş olması da önemli bir faktördür.

yazılım ve kodlama

İş Zekası Yazılımı Nedir?

“İş Zekası” (BI: Business Intelligence) terimi ilk kez, IBM’de bilim insanı olan Hans Peter Luhn tarafından, 1958 yılında yayınlanan bir makalesinde kullanılmıştır. Ancak genel görüş, ilk tanımlamanın Howard Dresner tarafından 1989 yılında yapıldığı yönündedir.

İş zekası ile ilgili akademik ve uygulama literatüründe çeşitli tanımlamalar bulunmaktadır. En basit şekilde tanımlayacak olursak, bir şirkette kullanılan bilgilerin nitelikli hale getirilmesi için geliştirilen tekniklerin tümüne verilen addır. İş zekası, ham veriyi anlamlı bilgilere dönüştürerek kurumların kaynaklarını ve zamanını daha verimli kullanmasını sağlar. Aynı zamanda yeni projeler geliştirmesine ve yeni gelir fırsatlarını tespit etmesine yardımcı olarak kurumun gelişmesine katkı sağlar.

Biz Ne Yapıyoruz?

Altar Grup bünyesinde geliştirdiğimiz iş zekası yazılım geliştirme ile basit bir web arayüzü aracılığıyla herhangi bir zamanda, herhangi bir mobil cihazın detaylı bilgilerine, güncel pazar eğilimlerine, geçmiş performansına ve geleceğe yönelik tahminlere erişebilir; ve kapsamlı veri analizleri sayesinde ihtiyaç duyduğunuz raporlara kolayca ulaşmanızı sağlıyoruz.

Alış Endeksi

Takas ve model yükseltme hizmetlerine yönelik fiyatlandırma yapmak için 2. el mobil cihazların alış fiyatlarını analiz etmenize imkan tanır.
el, dolar ve yüzde
satisendeksi

Satış Endeksi

Perakende ve ikinci el pazarı için cihaz değerlerinin kapsamlı analizi sayesinde küresel dinamiği anlamanıza ve envanteriniz için en uygun satış fiyatını belirlemenize imkan tanır.

Operasyonel Öngörüler

Takas ve model yükseltme hizmetlerine yönelik fiyatlandırma yapmak için 2. el mobil cihazların alış fiyatlarını analiz etmenize imkan tanır.
çarklar icon
iniş çıkış icon

Tahmine Dayalı Fiyatlandırma Analitiği

Gelecekteki listeleme fiyatlarını, taksitli fiyatlandırma eğilimleri ve risklerini, sigorta bakiye değerlerini ve 2. el cihazların takas değerlerini tahmin ederek fiyatlandırma konusunda eşsiz bir öngörü sağlar.

İşletme ile İlgili Öngörüler

Performans ve KPI (Key Performance Indicator : Anahtar Performans Göstergesi) analizleri ile kullanıcı etkileşim oranları, mağaza üretkenlik oranları, fiyatlandırma tutarsızlıkları ve satış temsilcisi performans değerlerini hesaplayarak doğru kararlar alınmasını yardımcı olur.
payda sistemi ve göz
yazılım