Ticaret

İç ticarette gösterdiğimiz başarılı ve kaliteli hizmetleri uluslararası seviyelere taşıyarak dış ticarette de etkin bir rol üstleniyoruz.

Ticaret Nedir?

Ticaret, ürün veya hizmetlerin ekonomik değer taşıyan başka nesnelerle değiştirilmesi, alışı ve satışı demektir. İletişimin doğuşuyla birlikte, çok erken tarihlerde takas yöntemi ile başlamıştır. Ortaya çıkış nedeni insanın ihtiyaçlarını karşılama ve kendisinde olmayana ulaşabilme arzusudur. Üretim ve kaynakların kısıtlı olması nedeniyle, kişi elinde olan mal / ürünü olmayan ile değiş tokuş yapmaya başlamıştır. Zamanla nüfusun ve ürün çeşitliliğinin de artmasıyla birlikte ortak bir değişim aracına ihtiyaç duyulmuş ve takas yöntemi yerine para kullanılmaya başlanmıştır. Paranın kullanılmaya başlanmasıyla ticaret yapmak çok daha kolay ve yaygın hale gelmiştir. Bunun yanı sıra ulaşım ve iletişim kanallarının da gelişmesiyle ticaret bugünkü halini almıştır.

ticaret stratejisi

Teknoloji ve ulaşımın gelişmesiyle artık istenilen ürün ve hizmetlere ulaşmada zaman ve mekan kısıtlaması ortadan kalkmıştır. Bir ürüne, yetiştiği mevsim ve coğrafyadan bağımsız şekilde dünyanın her yerinde ve her zaman ulaşmak mümkündür. Bu sayede sadece ulusal sınırlar içinde kalmayıp tüm dünya çapında ticari talep oluşmaktadır.

Ticarette Nasıl Fark Yaratıyoruz?

Ulusal ölçekte pazarın ihtiyacını en iyi şekilde karşılayan yenilenmiş cihaz, iş zekası, nesnelerin interneti gibi ürün ve çözümlerimizi İngiltere, Fransa, Polonya gibi Avrupa ülkelerindeki iş ortaklarımıza sunarak ülkenin dış ticaret hacminin artmasında aktif rol oynuyoruz.

Nesnelerin interneti çözümlerimiz ile üretimde verimliliği artırıyor, iş zekası yazılımlarımız ile hantal iş süreçlerini hızlı ve yalın hale getiriyor, verdiğimiz danışmanlık hizmetleri ile müşterilerimizin isabetli ve başarılı girişimlerde bulunmaları adına çalışıyoruz. Geliştirdiğimiz birçok hizmet ile müşteri ve iş ortaklarımızın da ticari faaliyetlerini artırmalarına katkı sağlıyoruz.