Asistans Hizmeti

Elektronik cihaz sigortası kapsamında verdiğimiz uçtan uca hasar yönetim hizmetlerinin genişletilmesiyle asistans sigorta hizmeti alanında Altar Grup farkını ortaya koyuyoruz. Bu kapsamda, destek ihtiyacı olan tüm müşterilerimize yardım taleplerini alır almaz en uygun hizmeti sunmak her zaman önceliğimiz olmuştur.

Elektronik cihaz hasar yönetim hizmetleri ile edindiğimiz tecrübe ile de asistans hizmeti veren ya da vermeyi hedefleyen şirketlere; hedefleri, ilgili sektörleri ve ihtiyaçları doğrultusunda en uygun stratejik planlamaları yapıyor ve tüm süreçleri en verimli şekilde yönetebilmeleri adına danışmanlık hizmeti veriyoruz. Gün geçtikçe farklılaşan ve çoğalan taleplerin eksiksiz ve hızlı şekilde karşılanması adına sahip olduğumuz tüm kaynakları hazır olacak şekilde kurguluyor ve geliştiriyoruz.

analizler

Asistans Hizmeti Nedir?

Asistans hizmeti, insanların seyahat alışkanlıklarının değişmesi ve seyahat sıklığının artmasıyla doğan çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak üzere 1960’lı yıllarda ortaya çıkmıştır. Turizm sektöründeki büyük değişimle birlikte, asistanlık hizmeti kavramı da farklı bir boyut kazanmış ve kapsamını sürekli olarak genişletip zenginleştirmiştir. Günümüzde asistans hizmeti sigortalıya, mevcut sigortasının yanı sıra ek teminatlar sunulması ve anlık destek ihtiyacı olan müşteri ya da hak sahibine uygun olan hizmetin en hızlı şekilde, gerekli tüm kaynaklar sunularak yerine getirilmesi ve sorununun çözülmesi olarak tanımlanabilir. Bahsi geçen ek teminatların tümü sigorta poliçesindeki tanımlar çerçevesinde sunulur.